• Наистина" - думата, през която толкова ясно прозира лъжата. - Амос Оз "Животът и смъртта в рими

    Amoz Oz
Post as Image: