• Kartais vietoje kraujo prašoma ašarų. Bet ašaros yra sielos kraujas, kaip yra pasakęs šv. Augustinas.Kraujo ir ašarų pamėgimas yra tas pats pamėgimas. Labiau brutali tauta trokšta kraujo, mandagesnė tauta trokšta ašarų. Ašarų pamėgimas yra rafinuotesnis kraujo pamėgimas. Kai žmogaus žiaurume vyrauja kūninis elementas, jis trokšta kraujo. Kai jo žiaurume vyrauja dvasinis elementas, jis trokšta ašarų

    Ernest Hello
  • Judas jau nebėra vardas, bet šūksnis. Judas jau nebėra žodis, bet pasibaisėjimo mostas. Dėl to, kad jis išdavė bučiuodamas. Savo lūpomis jis pamelavo visai ypatingu būdu. Jis išrado melą ir savo išradimui pagelbėti pasirinko priemonę daug labiau išvidinę, negu žodis. Pabučiavimas yra pažadas daug aukštesnis už žodį. Jis pažada neišduoti. Jis pažada elgtis priešingai. Pabučiavimas yra ištikimybės ženklas. Tuo tarpu Judas jį pasirinko savo išdavimo ženklu

    Ernest Hello
Post as Image: