• Bo przykro, gdy ktoś kopnie to, co ty kochasz. A ludzie teraz i niecierpliwi, i roztargnieni, i często mówią wcale nie to, co chcą, i robią wcale nie to, co chcą, a ot tak, co zdarzy się akurat

    Janusz Korczak
  • To reform the world - means to reform upbringing

    Janusz Korczak
Post as Image: