• İşin garibi, otuz iki yaşının biraz üzerindeyim ve neredeyse kendimi bildim bileli beni öylesine huzursuz kılan, beni tehlikeden tehlikeye, rastlantıdan rastlantıya sürükleyip duran bu gezip dolaşmak dürtüsü, macera düşkünlüğünden çok, dünyada bana ait sükun dolu köşeyi bulmak tutkusundan, başıma gelenlerle düşündüklerim, hissettiklerim ve arzuladıklarım arasında açık, yalın bir ilişki kurabileceğim o denge noktasına ulaşmak tutkusundan gücünü alıyor

    Muhammad Asad
  • İnsanın oturup, soyut ve teorik planda kendi ölümünü mutlaka bir yokoluş olarak düşünmesi zor olmayabilir; ama aynı şeyi gözünde canlandırması bütünüyle imkansızdır: çünkü bunu yapmak kendi yok oluşunu tasarlamak -bir başka deyişle yokluğunu tasarlamak, yokluğu gözde canlandırmak demektir ki insan zihni bunu yapabilecek güçte değildir.Bize ölümden sonraki hayata inanmayı öğretenler felsefeciler ve peygamberler değildir; onların bütün yaptığı, insanlık kadar eski fıtri bir kavrayışa biçim ve manevi içerik kazandırmaktır

    Muhammad Asad
Post as Image: