• Copy Image
  Nam Cao quote. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất

  Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất

  Nam Cao
  Moms Typewriter
  A
  A
 • Copy Image
  Nam Cao quote. Nghệ thuật chính là cái ánh trăng xanh huyền ảonó làm đẹp đến cả những cảnh thật ra chỉ tầm thường, xấu xa

  Nghệ thuật chính là cái ánh trăng xanh huyền ảonó làm đẹp đến cả những cảnh thật ra chỉ tầm thường, xấu xa

  Nam Cao
  Moms Typewriter
  A
  A
loader
Post as Image: