• Copy Image
  Raymond E. Feist quote. Life is problems. Living is solving problems

  Life is problems. Living is solving problems

  Raymond E. Feist
  Moms Typewriter
  A
  A
 • Copy Image
  Raymond E. Feist quote. Don't assume the world evolved in the order in which you discovered it

  Don't assume the world evolved in the order in which you discovered it

  Raymond E. Feist
  Moms Typewriter
  A
  A
 • Copy Image
  Raymond E. Feist quote. - Няма друго място като морето, господа. Тези, които цял живот изкарват на сушата, никога няма да го разберат. Морето е първично, понякога е жестоко, друг път - нежно, и никога - предсказуемо

  - Няма друго място като морето, господа. Тези, които цял живот изкарват на сушата, никога няма да го разберат. Морето е първично, понякога е жестоко, друг път - нежно, и никога - предсказуемо

  Raymond E. Feist
  Moms Typewriter
  A
  A
 • Copy Image
  Raymond E. Feist quote. But should you ever come to a time when you need to say something upon my behalf, say this, 'The last truth is that there is no magic

  But should you ever come to a time when you need to say something upon my behalf, say this, 'The last truth is that there is no magic

  Raymond E. Feist
  Moms Typewriter
  A
  A
 • Copy Image
  Raymond E. Feist quote. Знаеш вече как да се смееш на смъртта, Арута - каза Амос. - Никога повече няма да си същият

  Знаеш вече как да се смееш на смъртта, Арута - каза Амос. - Никога повече няма да си същият

  Raymond E. Feist
  Moms Typewriter
  A
  A
loader
Post as Image: