• Life is problems. Living is solving problems

  Raymond E. Feist
 • Don't assume the world evolved in the order in which you discovered it

  Raymond E. Feist
 • - Няма друго място като морето, господа. Тези, които цял живот изкарват на сушата, никога няма да го разберат. Морето е първично, понякога е жестоко, друг път - нежно, и никога - предсказуемо

  Raymond E. Feist
 • But should you ever come to a time when you need to say something upon my behalf, say this, 'The last truth is that there is no magic

  Raymond E. Feist
 • - Вземете който щете моряк, газил в дълбоки води и срещал смъртта толкова пъти, колкото мен, драснете го с нокът по кожата и отдолу ще намерите философ. Засуканите думи ще са му чужди, гарантирам ви, но ще намерите дълбок и траен усет за мястото му в света

  Raymond E. Feist
Post as Image: