• Bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian

    Sukarno
  • Learning without thinking is useless, but thinking without learning is very dangerous!

    Sukarno
  • Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun

    Sukarno
Post as Image: