Силвия Томова

  • Но императорите, както и боговете,не могат да разчитат само на лоялността. Тя е леконравна, ако не бъде скрепена с договор и подплатена със страх. И продажна - ако не бъде възнаградена

    Силвия Томова
Post as Image: