wordporn: Cô đơn không phải tự nhiên sinh ra, mà nó chỉ bắt đầu từ lúc bạn yêu một ai đó - Trương Tiểu Nhàn
Moms Typewriter
A
A