• Copy Image
    Annie Baobei quote

    Rất nhiều người từng yêu chúng ta. Chúng ta rời bỏ họ. Đó là cái giá chúng ta phải trả. Nghĩ ra cũng là cam tâm tình nguyện. Không ai có thể cùng một lúc chiếm được cả tự do và an toàn trong cuộc sống. Đó là điều không thể.Tô này, cậu có biết nỗi cô độc của riêng một người như thế nào không? Có nghĩa là tất cả mọi người xung quanh đều không có liên quan gì tới cậu cả. Tất cả mọi người đều biến mất.Thế là mình chỉ có thể khóc

wordporn: Rất nhiều người từng yêu chúng ta. Chúng ta rời bỏ họ. Đó là cái giá chú... - Annie Baobei
Moms Typewriter
A
A