• Copy Image
    Travelling Kat Kim Ngan quote

    Tôi không đặt mua vé máy bay khi tôi đang thất vọng hay bế tắc. Tôi không tin một chuyến đi có thể cứu rỗi tôi. Không ai hay điều gì trên đời này có thể cứu tôi khỏi nỗi thất vọng hay bế tắc, ngoài chính bản thân tôi. Tôi chỉ đặt mua vé máy bay khi có giá rẻ

wordporn: Tôi không đặt mua vé máy bay khi tôi đang thất vọng hay bế tắc. Tôi không tin một chuyến đi có thể cứu rỗi tôi. Không ai hay điều g... - Travelling Kat Kim Ngan
Moms Typewriter
A
A