• Copy Image
  Arne Næss quote. Det økologiske siktepunkt forutsetter akseptering av at store fisk spiser små, men ikke nødvendigvis at store menn kverker små

  Det økologiske siktepunkt forutsetter akseptering av at store fisk spiser små, men ikke nødvendigvis at store menn kverker små

  Arne Næss
  Moms Typewriter
  A
  A
 • Copy Image
  Arne Næss quote. er det meget sterke krefter som søker å erstatte friluftsliv med mekanisert miljøødeleggende og konkurranseformet opphold i natur

  er det meget sterke krefter som søker å erstatte friluftsliv med mekanisert miljøødeleggende og konkurranseformet opphold i natur

  Arne Næss
  Moms Typewriter
  A
  A
loader
Post as Image: