Granta: The Magazine of New Writing

 • Copy Image
  Granta: The Magazine of New Writing quote. Мисля си, че задачата на писателя е да разчисти бъркотията, създадена от света, да ни предложи своя представа за действителността, която да ни донесе вътрешен ми

  Мисля си, че задачата на писателя е да разчисти бъркотията, създадена от света, да ни предложи своя представа за действителността, която да ни донесе вътрешен ми

  Granta: The Magazine of New Writing
  Moms Typewriter
  A
  A
loader
Post as Image: